Zonthermische krachtcentrales in de Sahara oplossing energieprobleem

Een oppervlak ter grootte van Frankrijk in de Sahara met zonthermische krachtcentrales kan de hele wereld van energie voorzien, aldus de Groningse natuurkundige Evert du Marchie van Voorthuysen. Van Voorthuysen heeft 21 december 2004 de stichting Grootschalige Exploitatie van Zonne-Energie GEZEN opgericht om op grote schaal bekendheid te geven aan zonthermische krachtcentrales.

De zonthermische krachtcentrales werken niet met gewone zonnepanelen maar met spiegels. Gekromde spiegels concentreren het zonlicht op buizen. In deze buizen loopt olie die door het zonlicht wordt verhit tot 400 graden Celsius. De warmte van de olie wordt in een elektriciteitscentrale omgezet is stroom. Een deel van de warmte wordt opgeslagen in zoutvaten zodat de centrales ook 's nachts stroom kunnen leveren.

Zonthermische krachtcentrales zijn de goedkoopste vorm van zonne-energie omdat de productiekosten veel lager zijn dan de productiekosten van zonnepanelen. Het kost ook minder energie om deze centrales te fabriceren. Na een halfjaar heeft een zonthermische krachtcentrale net zo veel energie geleverd als er energie nodig was om hem te bouwen. Een zonnepaneel doet er minimaal vier jaar over voordat hij zijn productie-energie heeft geleverd. De kosten van het transport van de stroom over de hele wereld zijn laag, namelijk iets meer dan een ťťn cent per kilowattuur.

Zonthermische krachtcentrales zijn volgens van Voorthuysen de energiebron van de toekomst. Op dit moment staan er in de woestijn van CaliforniŽ negen zonthermische krachtcentrales met een totaal piekvermogen van 350 megawatt, genoeg voor honderdduizend huishoudens. De stroom van deze centrales is nu nog 25 cent per kilowattuur en is daarmee vijf keer zo duur als aardolie. Van Voorthuysen heeft berekend dat als er nu tien miljard in de ontwikkeling van zonthermische krachtcentrales geÔnvesteerd wordt dan zijn deze over tien jaar economisch rendabel en is de prijs van zonnestroom vergelijkbaar met de prijs van aardolie.

Meer over de stichting GEZEN en zonthermische krachtcentrales